Παρασκευή, Οκτωβρίου 31, 2008

Παιδεία έχεις ελπίδα;Ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα στο τελευταίο RAM. (Σεπτέμβριος 2008 σάρωση)

Πέμπτη, Οκτωβρίου 30, 2008

Λεπτομέρειες σχετικά με την ΠιστοποίησηΕπιπροσθέτως έχω την ενημέρωση ότι στο ελεύθερο θέμα η επιλογή θα είναι τυχαία ανάμεσα στα αντικείμενα που θα επιλέξετε...

Δευτέρα, Οκτωβρίου 27, 2008

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Όψεις του προσωπείου:

Ενδιαφέρουσα δουλειά από τη Δ. Μήττα με ποικίλο υλικό για το θέμα του προσωπείου το οποίο προσεγγίζεται γλωσσικά, αισθητικά, ιστορικά και όχι μόνον.

Ο ιστότοπος, εκτός των άλλων, φιλοξενεί και διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση αυτού του υλικού στα πλαίσια του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και γλώσσας, αλλά όπως καταλαβαίνετε μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και για τη διδασκαλία του αρχαίου θεάτρου.

Σάββατο, Οκτωβρίου 25, 2008

ΕΚΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣΜε αφορμή την ώρα που αλλάζει και περνάμε στο χειμώνα


Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια 1

Επίσης έλαβα και μία απάντηση- μια εβδομάδα μετά την υποβολή του ερωτήματος που έχει ως εξής:
"Τα πλαίσια του ελεύθερου θέματος (διαφορετικά για κάθε κλάδο) έχουν αναρτηθεί στον Υποστηρικτικό Κόμβο της Πράξης. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σεναρίου και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το σενάριο, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον εξεταζόμενο στην ανάπτυξη του σεναρίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick, ιστοσελίδες του διαδικτύου κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους στην εξέταση."

Παρασκευή, Οκτωβρίου 24, 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μπήτε στον ιστότοπο του Β επιπέδου επιμόρφωσης γιατί ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πιστοποίησης.

Υπάρχει και ενημερωτική ανακοίνωση από την οποία παραθέτω:

"Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα

ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων".


Πέμπτη, Οκτωβρίου 23, 2008

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν σήμερα 22/10 τα "πλαίσια" του ελεύθερου θέματος με τους άξονες περιγραφής του σεναρίου. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ. Τελικά νομίζω, παρότι υπάρχουν ακόμα ασάφειες, ότι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Οψόμεθα...

Τετάρτη, Οκτωβρίου 15, 2008

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από καιρό αναμονής, στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης β’ επιπέδου έχουν αναρτηθεί νέες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης. Μελετήστε - όχι απλά διαβάστε- το κείμενο της προκαταρκτικής ενημέρωσης και προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:

” Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο: Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη–αυτό που Βαυτ ο βαθμός του αυτόματου μέρους της online εξέτασης και Βμη–αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της online εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 – 100.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.

Στην παρούσα περίοδο πιστοποίησης, λόγω των χρονικών περιορισμών υλοποίησης της Πράξης, κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μόνο μία φορά.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να υλοποιηθούν αυστηρά εντός του Νοεμβρίου 2008, κυρίως σε δυο-τρία Σαββατοκύριακα, ξεκινώντας από το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου (8-9/11/2008). Λόγω των χρονικών περιορισμών ολοκλήρωσης της Πράξης, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χρονικής παράτασης.

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης
είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή (υποβολή αίτησης) από τουλάχιστον 10 (δέκα) εκπαιδευτικούς. Έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής γίνεται τελικός έλεγχος για την έγκριση πραγματοποίησης της εξέτασης και δεσμεύονται οι καταχωρισμένες αιτήσεις των εκπαιδευτικών”

Επειδή τα περιθώρια είναι στενά και πρέπει για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα να δηλωθεί ικανός αριθμός εκπαιδευτικών, μην αμελήσετε τη συμμετοχή σας, γιατί δεν είναι σαφές πότε θα υπάρξει επόμενη φάση.

Σας συνιστώ επίσης να επικοινωνήσετε με το Help Desk, όπως προτείνει και η ανακοίνωση, και να υποβάλλετε ερωτήματα διότι πολλά σημεία του κειμένου αφήνουν σημαντικά θέματα αδιευκρίνιστα, όπως για παράδειγμα:

Πότε θα υπάρξει επόμενη φάση πιστοποίησης;
Πόσες φορές θα έχει ένας επιμορφούμενος τη δυνατότητα να συμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, αν αποτύχει την πρώτη φορά;
Θα υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης;
Οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να έχουν μαζί τους βοηθητικό υλικό (εγχειρίδια, σημειώσεις);

Άλλες τυχόν απορίες αναρτήστε τις στο blog μας.

Παρασκευή, Οκτωβρίου 10, 2008

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στην παρακάτω ιστοσελίδα http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/loputon_metsa.html θα βρείτε ένα ωραίο εικονογραφημένο παραμύθι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που απευθύνεται στους νέους