Πέμπτη, Νοεμβρίου 20, 2008

EΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΙΣ 23/11

Δείτε τις ανακοινώσεις της Επιμόρφωσης β' επιπέδου : για τις 23/11 στο κέντρο πιστοποίησης στα Γιάννινα έχουν μόνον 5 αιτήσεις κι αυτό δεν επιτρέπει την υλοποίηση των εξετάσεων εδώ. Όσοι έχετε δηλώσει αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στο MIS της Πράξης και να τροποποιήσετε την αίτησή σας έως αύριο, 19 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, φαντάζομαι θα σας βοηθήσει να βρείτε εναλλακτικό τόπο πιστοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: