Τρίτη, Μαΐου 13, 2008

ΑΣΚΗΣΟΥΛΕΣ ...! 1

Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου

  • Αναζητείστε σελίδες με βιογραφικό υλικό για έναν λογοτέχνη που θέλετε να παρουσιάσετε στο μάθημα. Γενικότερα, βρείτε βιογραφικό υλικό για μια προσωπικότητα γνωστή στον επιστημονικό σας κλάδο και εντοπίστε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτής ή γεγονότα της ζωής της, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία.
  • Βρείτε χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζονται στην πόλη σας προκειμένου να οργανώσετε μια επίσκεψη με την τάξη σας.
  • Επισκεφτείτε τη σελίδα http://googleblog.blogspot.com/και δημιουργείστε το προσωπικό σας ιστολόγιο (blog).
  • Εντοπίστε στο Διαδίκτυο τρόπους για να χρησιμοποιήσετε wikis/blogs στη διδασκαλία σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: