Πέμπτη, Μαΐου 15, 2008

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1

Κάποιους βολεύει αυτός ο πίνακας

Σύμβολο

Πλκτρο

α

Α

΄

;

ά

Ά

¨

:΅

AltGr + ;᾿

'

"

[


{

]

·

}/

?

\

|

=

+

¯

-

˘

_

`~AltGr + `AltGr + q


Για να συνδυάσουμε την υπογεγραμμένη με τονιζόμενο χαρακτήρα κρατάμε πατημένο το πλήκτρο AltGr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: