Τετάρτη, Μαΐου 14, 2008

Πρακτικές συμβουλές για τη χρήση των παρουσιάσεων

• Ο συνδυασμός των χρωμάτων (π.χ. φόντο και χαρακτήρες κειμένου) πρέπει να βοηθάει την ανάγνωση και όχι να τη δυσχεραίνει. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παρουσίαση μπορεί να λάβει χώρα σε συνθήκες δυνατού φωτισμού. Επί πλέον, ο βιντεπροτζέκτορας σπανίως αποδίδει τα χρώματα που φαίνονται στην οθόνη του Η.Υ. με την ίδια καθαρότητα.

• Προσοχή στο κείμενο: ποσότητα (σε κάθε διαφάνεια), μέγεθος, γραμματοσειρά. Το κείμενο πρέπει να είναι αρκετά αραιό, ώστε να μην είναι δυσανάγνωστο.

• Έλεγχος των υπερδεσμών (εάν υπάρχουν), ώστε να είναι ενεργοί-επικαιροποιημένοι (δηλαδή να «κατευθύνουν» στα αρχεία ή τις ιστοσελίδες που πρέπει).

• Χρονομέτρηση της παρουσίασης, ώστε να μην απαιτηθεί χρόνος μεγαλύτερος από το διατιθέμενο.

• Οι ήχοι, οι εικόνες, η διακόσμηση και τα παντός είδους εφέ είναι εργαλεία και ως τέτοια πρέπει να χρησιμοποιούνται –δηλαδή φειδωλά και μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητα.

• Μια παρουσίαση πρώτα σχεδιάζεται στο χαρτί (έστω ένα σκαρίφημα) και μετά υλοποιείται στο σχετικό περιβάλλον (λογισμικό).

• Μια παρουσίαση στηρίζει το μάθημα - δεν είναι το μάθημα

Τεχνικές

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες στοιχειώδεις τεχνικές στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις:

• Αποκάλυψη – Επικάλυψη εικόνων (με σταδιακή ολοκλήρωση μιας εικόνας ή αποκάλυψη μερών ή στρώσεων: για παράδειγμα η «αποκάλυψη» του εσωτερικού του ανθρωπίνου σώματος)

• Συγχρονισμός ήχου, κειμένου και εικόνας.

• Ψευδοκίνηση- ψευδο-animation: επιτυγχάνεται όταν σε μια σειρά διαδοχικών διαφανειών υπάρχουν εικόνες με μικρή παραλλαγή και πραγματοποιείται ταχεία αλλαγή διαφανειών κατά την παρουσίαση (περίπου με την ίδια αρχή που λειτουργεί ο κινηματογράφος)

• Αυτόματη επίδειξη διαφανειών

• Απλή επίδειξη εικόνων – ενσωμάτωση τεχνικών animation –video

• Χρήση εξωτερικών υπερδεσμών

Δεν υπάρχουν σχόλια: