Τετάρτη, Μαΐου 21, 2008

"Είναι ανοιχτός ο κόσμος;" και σκέψεις σχετικά με το Web 2

Με την ανάρτηση αυτή βρίσκω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για έναν ακόμη διαδικτυακό τόπο, ευρωπαϊκής στήριξης στην ηλεκτρονική μάθηση και να σας προτρέψω να διαβάσετε τα ενδιαφέροντα άρθρα του Richard Straub (2008), "Είναι ανοιχτός ο κόσμος;" και Antonio Bartolomé (2008), "Web 2.0 και Νέα Μαθησιακά Υποδείγματα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: