Δευτέρα, Μαΐου 12, 2008

ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

AND = Λογική σύζευξη πχ ντομάτα and χυμός 90000

OR = Λογική διάζευξη πχ ντομάτα OR χυμός 38000

NOT = Λογική άρνηση πχ ντομάτα NOT χυμός 800

“ ” = Αναζητά ολόκληρη τη φράση "χυμός ντομάτας" 400

~ = Αναζητά συνώνυμα. Το γράφουμε συνήθως μέσα σε φράσεις πχ. the best ~car 95000, the best car 35000

* = Μπαλαντέρ. Πχ. “ The Frond *” 158000, “The frond page” 120.Το χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε την ορθογραφία μιας λέξης ή όταν δεν τη θυμόμαστε πχ διακομιστής *

cache: = Αναζήτηση αποθηκευμένων ιστοσελίδων.
Σύνταξη: cache:URL πχ. cache:http://www.evaapartments.com.gr/greek/evaaptsgr.htm

link: = Εμφανίζει ιστοσελίδες που έχουν σύνδεση με τη συγκεριμένη.
Σύνταξη: link:URL πχ. link:www.in.gr

related: = Εμφανίζει ιστοσελίδες σχετικού θέματος.
Σύνταξη: related:URL πχ. related:www.in.gr

info: = Για να εφαρμόσουμε τους τελεστές cache, link, related πιο εύκολα κάνουμε πρώτα info και μας δίνει την πρώτη σελίδα του site.
info:www.in.gr τότε από κάτω θα μας δώσει τις επιλογές:

Το Google μπορεί να προβάλει τις παρακάτω πληροφορίες για τη URL διεύθυνση:
• Προβολή της Google προσωρινά αποθηκευμένης (cache) www.in.gr διεύθυνσης
• Εύρεση ιστοσελίδων που είναι παρόμοιες www.in.gr
• Εύρεση ιστοσελίδων με συνδέσμους σε www.in.gr
• Εύρεση ιστοσελίδων από τον ιστότοπο www.in.gr
• Βρείτε ιστοσελίδες που περιέχουν τον όρο "www.in.gr"
Σύνταξη: info:URL

filetype ή ext = Αναζητά αρχεία συγκεκριμένου τύπου
Σύνταξη: filetype:τύπος αρχείου ext:τύπος αρχείου
νερό ext:pdf

site = Αναζητά σε ένα συγκεκριμένο domain
Σύνταξη: site:domain πχ. νερό site:www.in.gr

allintitle = Αναζητά μέσα στον τίτλο της σελίδας. Αγνοεί κείμενο και URL.
Δε συνδυάζεται με άλλους τελεστές.
Σύνταξη:allintitle:kassiopi 10100

intitle = Αναζητά μέσα στον τίτλο της σελίδας μόνο μια λέξη ή φράση. Αγνοεί κείμενο και URL. Δεν συνδυάζεται με άλλους τελεστές.
Σύνταξη:intitle:kassiopi 10100

allintext = Αναζητά μέσα στο κείμενο της σελίδας. Αγνοεί τίτλο και URL.
Σύνταξη:allintext:kassiopi Eva apartments 3700

intext = Αναζητά μέσα στο κείμενο της σελίδας. Αγνοεί τίτλο και URL. Δέχεται μόνο ένα όρισμα και συνδυάζεται με άλλες λέξεις.
πχ. intext:kassiopi Eva θα ψάξει μέσα στο κείμενο μόνο το kassiopi και τη λέξη Eva στον τίτλο, στο URL και στο κείμενο.
Σύνταξη:intext:kassiopi Eva

inurl = Αναζητά μέσα στο url την πρώτη λέξη.
πχ. inurl:eva apartments 18000

inanchor = Αναζητά μέσα στο κείμενο του url την πρώτη λέξη
πχ. inanchor:eva apartments 27500

Δεν υπάρχουν σχόλια: