Πέμπτη, Μαΐου 08, 2008

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 : Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση:
Για να μελετήσετε εκτενέστερα σχετικά με τις θεωρίες μάθησης μπορείτε να συμβουλευτείτε ενδεικτικά την παρακάτω βιβλιογραφία:

  • Κόμης Βασίλης Ι., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004

  • Κρίβας Σπύρος, Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002

  • Κωνσταντίνος Μπασέτας, Ψυχολογία της Μάθησης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002

  • Ράπτης Α. - Ράπτη Α., Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση, εκδ. Α. Ράπτης, Αθήνα 2007

  • Σολομωνίδου Χριστίνα, Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Επικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2006

  • Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1985

  • Φρέιρε Πάουλο, Πολιτιστική Δράση για την Κατάκτηση της Ελευθερίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1977

καθώς και τους ιστοτόπους:

http://www.ictscenarios.gr/Theories_Mathisis/index.htm

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html

http://www.e-paideia.net/eLibrary/default.asp?c=30038&ty=&sty=

http://www.wikipedia.org

http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm

http://tip.psychology.org/

http://www.funderstanding.com/about_learning.cfm

http://www.funderstanding.com/about_learning.cfm

http://www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/

http://www.ericdigests.org/2003-3/learn.htm

http://www.ericdigests.org/2003-3/learn.htm

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/piaget.htm

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/index.htm

http://mingo.info-science.uiowa.edu/~stevens/critped/index.htm

http://www.newfoundations.com

http://home.comcast.net/~erozycki/

http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget%20_%20Papert.pdf

http://www.papert.org/

http://online.sfsu.edu/~foreman/itec800/finalprojects/annmariethurmond/home.html

http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/museumeducation/situated.html

http://isss.org/world/index.php

http://plato.stanford.edu

http://www.youtube.com/watch?v=1M8R1kFczRs&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια: