Τετάρτη, Μαΐου 14, 2008

Το ΚΣΕ φιλολόγων Ιωαννίνων απόκτησε wiki!

Ναι, καταλαβαίνω ότι πιθανώς να μην ενθουσιάζεστε ακόμη με την ιδέα ότι το ΚΣΕ Ιωαννίνων έχει αποκτήσει το δικό του wiki, αλλά πιθανώς αργότερα να αλλάξετε γνώμη. Υπόσχομαι να προσπαθήσω γι' αυτό, αλλά η τελική ευθύνη είναι δική σας: να ανακαλύψετε τι χάνετε...

Η διεύθυνσή του είναι http://kseioafilologi.pbwiki.com/.

Επισκεφτείτε το και σχολιάστε ή δημιουργήστε νέα λήμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: