Τετάρτη, Μαΐου 14, 2008

Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών

Το πρώτο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα "Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. & της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας στη Νάουσα 9, 10 και 11 Μαΐου 2008.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς σε επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό, το διαδίκτυο και τη χρήση τους στις αίθουσες διδασκαλίας και τα σχολικά εργαστήρια. Επιπλέον, να γνωστοποιήσει τις εξελίξεις και τις τάσεις στην παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στην εκπαίδευση.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα όπου διατίθενται τα πρακτικά του συνεδρίου και ενημερωθείτε για τις εισηγήσεις και ειδικότερα αυτές των φιλολόγων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: