Πέμπτη, Μαΐου 08, 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το αρχείο της παρουσίασής μου για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση είναι στη διάθεσή σας

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 : Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. - Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Και στην Ελλάδα κυκλοφόρησε και συζητήθηκε το κείμενο της διαβούλευσης για τα σχολεία στον 21 αι. Θα ήταν χρήσιμο να προσθέσετε τα σχόλιά σας, ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί. Μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμό http://ec.europa.eu/education/school21/index_el.html και να κατεβάστε από εκεί το έγγραφο της διαβούλευσης σε pdf.


Για να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες και να εντοπίσετε τους βασικούς ορισμούς και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και για την εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών στις ΤΠΕ, επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοτόπους:


Δεν υπάρχουν σχόλια: