Τρίτη, Μαΐου 27, 2008

Διαθεματικό διδακτικό σενάριο με τη χρήση ανοιχτού διερευνητικού περιβάλλοντος

Παραθέτω στη συνέχεια το διδακτικό σενάριο "Μνήμη" από το υλικό της επιμόρφωσης για να έχετε την ευκαιρία να το μελετήσετε, με σκοπό
  • να πάρουμε ιδέες χρήσης του ανοιχτού διερευνητικού περιβάλλοντος της Πύλης για την ελληνική γλώσσα
  • να διαπιστώσουμε τη δομή των διδακτικών σεναρίων
  • να διαμορφώσουμε κριτήρια αποτίμησης προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: